Rapportering av bivirkning

Telefon: + 47 61255770

eller bruk følgende skjema (vi trenger kontaktinformasjon for å innhente flere detaljer om nødvendig).