Kvalitativ smärtvård

Ibumax har hjälpt människor i över 21 år och är fortfarande ett av de mest sålda smärtstillande läkemedlen på apoteken. Bakom framgången är konsumentvänlig prissättning och lämpliga förpackningsstorlekar. För att svara på konsumenters önskemål om ett mer modernt ibuprofenläkemedel så har ibumax utvecklats till att vara ekologisk, laktosfri samt lätt att svälja.

Många olika former av smärta

Smärta är en obehaglig känsla och en känslomässig upplevelse. Känslan är mycket individuell och alla har sin egen smärtgräns. Eftersom känslan kan variera vid olika tider är smärtan svår att mäta. Smärta berättar för kroppen att allt inte är bra.

Det är lägligt att förhindra smärta om möjligt. Träning i olika former stärker och å andra sidan muskelavslappningen och därmed förhindrar och lindrar smärta. Till exempel kan sträckning av nacke och axlar ofta bidra till huvudvärk. Akut smärta, som huvudvärk, går vanligtvis över, men kan behandlas med ett smärtstillande medel som finns tillgängligt på apotek om det behövs. Långtidssmärta är svårare att behandla, och behandlingen bör utformas efter varje person, med hänsyn till orsak och mekanism i smärtan.

Självbehandling med Ibumax smärtstillande medel

Ibumax innehåller ibuprofen, en antiinflammatorisk medicin. Det används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd för att behandla feber och smärta som förkylningar eller influensaliknande symtom, muskel- och ledvärk, huvudvärk, ryggbesvär, menstruationsvärk och tandvärk.

Läs alltid bipacksedeln noga innan du använder smärtstillande medel och följ instruktionerna från din läkare. Tala med din läkare om att du använder ett smärtstillande medel om du tar en annan medicin samtidigt. Se till att produkten är lämplig för just dig, speciellt om du har astma eller allergi, tar andra smärtstillande medel, har magsår, ett tillstånd som predisponerar gastrointestinal blödning eller svår hjärtsvikt samt om du är gravid eller tar andra läkemedel.

Läs bipacksedeln

Ibumax 200 mg och 400 mg
Ibumax har utvecklats på läkemedelsfabriken Vitabalans i Hämeenlinna, där den också tillverkas och förpackas. En finländsk kvalitetsprodukt som värderas högt i Skandinavien och även runtom i Europa – Ibumax säljs i 12 europeiska länder.