Gynolact

Beskrivning

Mjölksyrabakterier är de huvudsakliga bakterierna i underlivet hos friska kvinnor. Bakterierna producerar mjölksyra som bibehåller ett surt pH-värde i underlivet och således förhindrar tillväxten av anaerobiska bakterier (bakteriell vaginos) med efterföljande obehag i underlivet. Det typiska symtomet på bakteriell vaginos är illaluktande, mjölkiga och gråaktiga flytningar.

Tillfälliga och återkommande bakteriella obalanser i underlivet är vanligt förekommande hos vuxna kvinnor mellan 18 och 50 år. Behandling med antibiotika, spiral, menstruation, graviditet, samlag, klimakterium, överdriven intim hygien och användning av tamponger kan öka mottagligheten för bakteriell vaginos. Bakteriell vaginos kan behandlas lokalt med vaginala tabletter innehållande mjölksyrabakterier. Bakterierna återställer den sura pH-miljön, den normala bakteriebalansen samt normala flytningar.

Vaginal jästinfektion orsakad av för stor tillväxt av candidasvamp, som leder till bland annat stark klåda, brinnande känsla och irritation i underlivet. Flytningarna vid candidainfektion är tjocka, ostliknande och utan dålig lukt. Behandlingen görs med antibiotika men många kvinnor drabbas trots det av återkommande infektioner. Detta på grund av att antibiotika också dödar de goda bakterierna och således reducerar den sura pH-miljön, vilket är gynnsamt för skadliga bakterier. Återkommande infektioner kan undvikas genom att stärka mjölksyrabakteriefloran i underlivet.

Ingredienser

1 vaginaltablett innehåller:
• 2 miljarder cfu mjölksyrabakterier
• 3 olika Lactobacillusstammar

Speciell information

Läs noga igenom bipacksedeln före använding.

Kan användas under amning. Gravida kvinnor bör ta råd av läkare före användning. Kontakta din läkare om symtomen förvärras eller om flytningarna blir blodiga under behandlingsperioden.

Dosering och användning

Behandling av bakteriell vaginos:
• 1 vaginaltablett införs djupt in i underlivet före sänggång under 7 dagar.

Förebyggande behandling av bakteriell vaginos:
• 1 vaginaltablett införs djupt in i underlivet före sänggång under 2 – 3 dagar.

Eftermedicinering av svampinfektion:
• 1 vaginaltablett införs djupt in i slidan före sänggång under minst 3 dagar.

Behandling med Gynolact kan upprepas vid behov.

Förpackningsstorlek

8 vaginaltabletter.

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email