Vitabalans är en läkemedelsfabrik och ett bra företag

Läkemedel i Finland kontrolleras av Fimea, Finlands centrum för säkerhet och utveckling inom läkemedel. Fimea inspekterar också regelbundet verksamheten i Vitabalans Pharmaceutical Plant och har beviljat Vitabalans GMP-certifiering som en god tillverkningspraxis.

Förberedelsen av kosttillskott övervakas av Mattilsynsmyndigheten Evira. Oiva-rapporten är ett offentligt dokument som erhållits från inspektionen av livsmedelsindustrin. Det berättar om de observationer som gjorts under inspektionen, såsom företagets hygiennivå och produktens säkerhet.

Vitabalans är ett utmärkt företag – vår verksamhet möter i alla avseenden de kraven som ställs.

Kolla in den senaste Oiva-rapporten!