Voľné miesta

Odošlite otvorenú žiadosť

V prípade, že momentálne nie sú k dispozícii žiadne voľné pracovné miesta, môžete nám zaslať otvorenú žiadosť e-mailom na adresu [email protected]. Čo najpresnejšie opíšte svoje zručnosti a záujmy. Všetky žiadosti spracujeme a skontaktujeme sa s Vami, ak budú k dispozícii voľné miesta, ktoré by vyhovovali Vášmu súboru zručností.

Všetky voľné pracovné miesta môžete nájsť na stránke medzinárodných voľných pracovných miest a účtu LinkedIn. Tešíme sa na vašu elektronickú žiadosť o zamestnanie.