Lieky na predpis


Liečivé prípravky – viazané na recept

Vyvíjame, vyrábame a uvádzame na trh generické liečivá viazané na lekársky predpis. Všetky naše liečivá sú vyrábané vo Fínsku. Naše liečivá za konkurencieschopné ceny pre spotrebiteľa sú zdravou výzvou pre farmaceutický trh.

Antidepresíva

Fluoxetine Vitabalans 20 mg Písomná informácia pre používateľa
Citalopram Vitabalans 20 mg Písomná informácia pre používateľa

Antidiabetiká

Metformin Vitabalans 500 mg Písomná informácia pre používateľa

Antihistaminiká

Cetixin 10 mg Písomná informácia pre používateľa

Lieky proti bolesti

Dicuno 25 mg ja 50 mg Písomná informácia pre používateľa
Ibutabs 600 mg Písomná informácia pre používateľa
Paramax-Cod Písomná informácia pre používateľa

Lieky na srdce a krvný tlak

Amlodipine Vitabalans 5 mg a 10 mg Písomná informácia pre používateľa
Celiprolol Vitabalans 200 mg Písomná informácia pre používateľa
Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg a 20 mg Písomná informácia pre používateľa
Bisoprolol Vitabalans 5 mg a 10 mg Písomná informácia pre používateľa

Hypnotiká  a sedatíva

Zolpidem Vitabalans 10 mg Písomná informácia pre používateľa
Zopitin 7,5 mg Písomná informácia pre používateľa

Pásmovej choroby, jet lag

Melatonin Vitabalans 5mg Písomná informácia pre používateľa