Lopacut 2 mg filmom obalené tablety

Popis

Účinná látka
loperamidiumchlorid

Lopacut obsahuje loperamidiumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných antidiaroiká. Lopacut sa používa:
• na zmiernenie príznakov náhlej, krátkotrvajúcej
hnačky (akútna hnačka) u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a viac. Lopacut účinkuje tak, že zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej častosť. Lekár vám môže predpísať tento liek aj z iných dôvodov. Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac 2 tablety na úvod, potom 1 tableta po každej riedkej stolici, nie skôr ako 2 – 3 hodiny po úvodnej dávke. Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 6 tabliet (12 mg maximálna denná dávka) u dospelých a 4 tablety (8 mg maximálna denná dávka) u dospievajúcich. Neužívajte Lopacut dlhšie ako 2 dni bez konzultácie s lekárom.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Balenie

10 tbl.

Made in Finland

Print Friendly, PDF & Email
null