Lopacut 2 mg filmdragerade tabletter

Beskrivning

Den aktiva substansen är
loperamidhydroklorid

Lopacut innehåller loperamidhydroklorid. Det tillhör den grupp läkemedel som har effekt mot diarré. Lopacut används för att lindra symtomen av plötslig och tillfällig diarré (akut diarré) hos vuxna och ungdomar över 12 år. Lopacut verkar genom att få avföringen fastare och mindre frekvent.

Loperamidhydroklorid som finns i Lopacut kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i bipacksedeln. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

Dosering

För vuxna och ungdomar över 12 år: börja med 2 tabletter.

Om diarrén inte upphört inom 2 – 3 timmar tag 1 tablett åt gången efter varje lös avföring.

Läs bipacksedeln: Bipacksedel

Förpackningsstorlek

10 tabletter.

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email