Paracut 250 mg

Beskrivning

Den aktiva substansen är
paracetamol

Paracut innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Paracut används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Paracut kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Paracetamol som finns i Paracut kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i bipacksedeln. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

Dosering

Barn 15–25 kg (ca 3 – 7 år): 1 tablett var 4 – 6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 25 – 40 kg (ca 7 – 12 år): 1 – 2 tabletter var 4 – 6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Läs bipacksedeln: Bipacksedel

Förpackningsstorlek

250 mg 10 tabletter.

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email