Ibumax 200 mg och 400 mg

0,00 

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

Den aktiva substansen är
ibuprofen

Ibumax tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibumax är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

Ibumax används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

Ibuprofen som finns i Ibumax kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i bipacksedeln. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

Dosering

Ibumax-tabletter 200 mg
Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar.

Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 – 2 tabletter (200 – 400 mg) som engångsdos eller vid behov 3 – 4 gånger per dygn med 4 – 6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Barn 6 – 12 år (≥20 kg):1 tablett (200 mg) 1 – 3 gånger per dygn vid behov med 4 – 6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (600 mg).

Menstruationssmärtor:
Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 2 tabletter (400 mg) 1 – 3 gånger per dygn vid behov med 4 – 6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Ibumax-tabletter 400 mg
Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar

Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2 – 3 gånger per dygn med 4 – 6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Menstruationssmärtor:
Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) 1 – 3 gånger per dygn vid behov med 4 – 6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Observera

Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Läs bipacksedeln 200mg: Bipacksedel
Läs bipacksedeln 400mg: Bipacksedel

Förpackningsstorlek

200 mg: 30 tabletter.
400 mg: 10 och 30 tabletter.

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email