Paracut 500 mg

Beskrivning

Den aktiva substansen är
paracetamol

Paracut innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Paracut används mot värk och smärtor av olika slag, t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor samt vid feber, t.ex. vid förkylningar. Paracut kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Paracetamol som finns i Paracut kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i bipacksedeln. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

Dosering

För vuxna: 1 – 2 tabletter var 4 – 6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

Paracut ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

Barn över 3 år: Doseringen för barn bestäms en vikten. Den maximala tillåtna dosen är 15 mg/kg kroppsvikt.
> 40 kg (>12 år): 1 – 2 tabletter var 4 – 6 timme, högst 8 tabletter per dygn.
25-40 kg (ca 7 – 12 år): ½ – 1 tablett var 4 – 6 timme, högst 4 tabletter per dygn.
15 – 25 kg (ca 3 – 7 år): ½ tablett var 4 – 6 timme, högst 2 tabletter per dygn.

Läs bipacksedeln: Bipacksedel

Förpackningsstorlek

500 mg 20 tabletter.

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email