Titaanidioksidin käyttö loppuu – joidenkin Vitabalansin ravintolisien koostumukset muuttuvat

Titaanidioksidi (E 171) on elintarvikelisäaine, jota on ravintolisissä käytetty yleisesti valkoisena väriaineena tablettien päällysteissä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on uudelleenarvioinut titaanidioksidin turvallisuuden elintarvikelisäaineena ja todennut, että titaanidioksidia ei tämän hetken tiedon valossa voida enää pitää turvallisena. Tämän seurauksena Euroopan komissio on asettanut titaanidioksidin käytön kieltämiselle elintarvikkeissa siirtymäajan. 7.8.2022 on päivämäärä, jonka jälkeen titaanidioksidia sisältäviä elintarvike-eriä ei saa enää saattaa markkinoille. Markkinoilla olevia eriä saa myydä pakkauksessa merkittyyn kestopäivään asti, joten titaanidioksidin poistuminen markkinoilta toteutuu asteittain seuraavien vuosien kuluessa.

Titaanidioksidia sisältävät tuotteet päivittyvät

Vitabalans päivittää titaanidioksidia sisältävien ravintolisien koostumukset. Koostumusmuutos koskee pääosin tablettien päällysteitä, kun titaanidioksidia sisältävä päällyste korvataan toisella päällysteaineella. Valkoisen väriaineen poistuessa tablettien väritys tulee muutamien valmisteiden kohdalla olemaan hieman nykyistä tummempi. Muutos koskee seuraavia ravintolisiä: Arthrobalans 750 mg, Arthrobalans Plus, Magnex Sitraatti + B6-vitamiini, LactaNON, Multi-B Strong, Pitkävaikutteinen C-Vita 500 mg, Vita-C 500 mg, Vita-C 1000 mg, Befoli, Glucosamin 750 mg, Glucosamin Plus, C-Max Strong 500 mg, C-Vita Strong 1000 mg ja B-Max Strong.

Vitabalans myy ravintolisiä vanhalla koostumuksella 31.7. asti, jonka jälkeen siirrymme viimeistään päivitettyyn titaanidioksidittomaan koostumukseen. Jälleenmyyjät voivat myydä tuotteita vanhalla koostumuksella normaalisti erän kestoajan loppuun asti. Kaikki valmisteet vanhalla koostumuksella voi käyttää normaalisti pakkaukseen merkityn kestoajan sisällä. Koostumukset tulevat siis vaihtumaan jälleenmyyjien hyllyissä asteittain seuraavien vuosien aikana.

Titaanidioksidi (E 171)

Titaanidioksidia käytetään valkoisena elintarvikeväriaineena laajasti eri elintarvikeryhmissä, kuten makeisissa, purukumeissa, leivonnaisissa, kastikkeissa ja ravintolisissä. Ravintolisissä titaanidioksidia käytetään tablettien päällysteissä peittävänä valkoisena väriaineena.

Titaanidioksidin turvallisuuden arviointi

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sai Euroopan komissiolta maaliskuussa 2020 pyynnön arvioida uudestaan titaanidioksidin turvallisuutta elintarvikelisäaineena. Elintarviketurvallisuusviranomainen kävi huolellisesti läpi saatavilla olevan tutkimusaineiston ja kertoo tiedotteessaan, että nykyisen tiedon valossa ei voida sulkea pois titaanidioksidin mahdollisia toksisia vaikutuksia perimäainekselle ja siten päivittäisen turvallisen saannin rajaa ei pystytä määrittämään. Vaikka titaanidioksidin toksisuusvaikutukset arvioitiin vähäisiksi, ei tiedon puutteen vuoksi päivittäisen pitkäaikaiskäytön vaikutuksista päästy varmuuteen.

Riskinarvioinnin perusteella Euroopan komissio päätyi titaanidioksidin kieltämiseen EU asetuksessa 2022/63. Titaanidioksidia sisältäville elintarvikkeille annettiin kuuden kuukauden siirtymäaika 7.8.2022 asti, minkä jälkeen myyntiin ei saa enää saattaa uusia elintarvike-eriä titaanidioksidia sisältävällä koostumuksella. Siirtymäajan loppuun asti titaanidioksidia sisältäviä eriä voidaan normaalisti saattaa markkinoille ja jälleenmyyjät voivat myydä tuotteita erän kestoajan loppuun saakka.