Vitabalans on lääketehdas ja oivallinen yritys

Lääkkeiden valmistusta valvoo Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea tarkastaa säännöllisesti myös Vitabalansin lääketehtaan toiminnan ja on myöntänyt Vitabalansille GMP sertifikaatin osoituksena hyvistä tuotantotavoista (Good Manufacturing Practice).

Ravintolisien valmistusta valvoo kunnallinen elintarvikevalvontaviranomainen, ja valvontaa johtavana viranomaisena toimii Ruokavirasto. Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava julkinen asiakirja. Se kertoo tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta.

Vitabalans on oivallinen yritys – toimintamme on kaikin puolin vaatimusten mukaista.

Tutustu viimeisimpään Oiva-raporttiin!