Vitabalans Oy:lle toimitusjohtaja 1.8.2021 alkaen

Mervi Salmela on nimitetty Vitabalans Oy:n toimitusjohtajaksi

Vitabalans Oy:n hallitus on nimittänyt FM Mervi Salmelan, 44, toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen. Toimi on uusi, sillä aiemmin Vitabalans-konsernin operatiivisesta johtamisesta on vastannut hallituksen puheenjohtaja Jorma Taipale.


Salmela on ollut yrityksen palveluksessa vuodesta 2016. Vuosina 2016-2020 hän vastasi eläintuoteryhmän myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Lisäksi Salmela on ollut kehittämässä Vitabalans-konsernin digitaalista markkinointia, ja 1.6.2020 alkaen hän on vastannut markkinointijohtajana kotimaan ja viennin myynnistä ja markkinoinnista. Ennen Vitabalansia Mervi työskenteli asiakkuusjohtajana ja hallituksen jäsenenä elintarvikemarkkinointiin erikoistuneessa mainostoimistossa.

”Nelikymmenvuotiaan Vitabalansin on nyt aika jatkaa eteenpäin uuden vetäjän johdolla. Mervi on luonteva valinta toimitusjohtajaksi, sillä hän on osoittanut kykynsä ja sitoutumisensa yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Markkinointijohtajana hän on luotsannut yrityksen digi-aikaan, muuttanut strategiamme brändivetoiseksi niin koti- kuin vientimaissakin, ja kaikin tavoin modernisoinut yrityksen markkinoinnin. Lisäksi hän on ajanut läpi lukuisia toimintamme tehokkuuteen vaikuttavia parannuksia. Jatkan itse edelleen viennin tytäryhtiöiden toimitusjohtajana, mutta 1.8. alkaen vastuu Vitabalans Oy:stä siirtyy Merville.” sanoo Jorma Taipale.

”Vitabalans on hallitulla ja määrätietoisella kasvun tiellä, ja meillä on kaikki edellytykset tulla kansainvälisesti vieläkin merkittävämmäksi lääkealan toimijaksi. Yritys on erinomaisessa kunnossa, ja lähivuosien mittavat investoinnit on suunniteltu huolella. Olen kiitollinen hallituksen luottamuksesta ja erittäin motivoitunut aloittamaan uudessa roolissani, joka tuntuu luontevalta jatkumolta sille työlle, jota olen jo viime vuosina tehnyt. Koen, että minulla on hallituksen vahva tuki takanani ja erinomainen tiimi asiantuntijoita ympärilläni.” toteaa Mervi Salmela.

Vitabalans Oy käynnistää merkittävää investointia Hämeenlinnassa.

Lääketehtaalle rakennetaan uutta pakkaamo- ja varastotilaa yhteensä noin 13 000 kerrosneliömetrin verran, ja uudet tilat valmistuvat talvella 2022. Yli 10 miljoonan euron investointi on suurin 40-vuotiaan perheyrityksen historiassa. Nykyiset yhteensä noin 4 900 kerrosneliön tuotanto-, varasto ja toimistotilat eivät enää riitä, sillä yhtiö on jatkanut tasaista kasvua koko 2000-luvun. Viennin osuus on tällä hetkellä noin puolet tuotannosta ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Yhtiöllä on Ratasniityssä myös muita kiinteistöjä. Investointi koskee nyt vain lääketehdasta.

Muutoksia markkinointiorganisaatiossa

Heidi Männistö aloittaa Brand Managerina, ja vastaa nimettyjen itsehoitotuotteiden markkinoinnin kehittämisestä. Heidin lisäksi brändivastuissa jatkaa Mia Saarinen ja Mervi Reini sekä eläintuotteiden osalta avainasiakaspäällikkö Maiju Ojamies.

Jarno Heikkilä on toiminut helmikuusta alkaen apteekkitiimissä asiakkuuspäällikkönä. Jarnon vastuulla on asiakkuuksien kehittäminen, kenttämyynti sekä sidosryhmäyhteistyö.

Kirsi Karosvuo aloitti apteekkitiimissä myyntiedustajana ja vastaa Kymenlaakson alueen myynnistä (Alue 4).

Yrityspalvelussa vastaa markkinointiassistentti Katja Mäkinen.
[email protected]