Instruktioner till apotek för reklamation

Om det finns rimligt tvivel att produkten inte är lämplig för klienten, om det finns anledning att misstänka negativ reaktion eller om du inte är helt nöjd med produkten, vänligen kontakta oss så gör vi vårt bästa för att lösa problemet åt dig.

Återlämna produkten och produktanspråk

För produktanspråk kontakta oss via e-post: [email protected] (på finska eller engelska). Du kan också kontakta din lokala Vitabalans kontaktperson.

Lägg till följande i ditt e-postmeddelande:
– Produktnamn, serienummer och hur många produkter du behöver returnera
– Leverans eller beställningsdatum och nummer om möjligt
– Detaljerad beskrivning och anledning till fordran
– Kontaktuppgifter till apotek/återförsäljare (företagsnamn, adress, e-post och telefonnummer)
– Kontaktuppgifter till person som returnerar produkten (namn, e-post och telefonnummer)

Använd det elektroniska formuläret under följande omständigheter:
Produkten har ett produktfel eller möjlig biverkning

Brådskande misstankar om produktfel

Om produktsfelmisstankarna är akuta kan du också kontakta oss via telefon: +358 3 615 600. Utanför kontorstid, använd följande nummer: +358 500 476 321.

E-post måste skickas eller formuläret för misstankar om biverkningar måste fyllas i även när du har meddelat oss via telefon.

Misstänkt biverkning

Om du misstänker biverkning, fyll i det elektroniska anmälningsformuläret:
Rapportera biverkningar

I brådskande fall kan du kontakta oss via telefon: +358 3 615 600. Det elektroniska formuläret måste fyllas i även när du har ringt för att meddela oss. Utanför kontorstid, använd följande nummer: +358 3 615 600 .

Frågor om produkter eller användning

Om du har frågor om produkter, kontakta din säljare. Du kan också skicka din fråga med det formuläret du kan hitta under texten. Din fråga kommer då skickas till rätt person. Vi strävar efter att svara på frågorna inom några arbetsdagar.

Kontakta oss