Rapportering av biverkningar

Om du misstänker biverkning orsakad av en av de produkter vi har tillverkat ska du fylla i formuläret nedan. Vi behöver kontaktinformationen för att kunna efterfråga ytterligare information.

I brådskande fall av misstänkta biverkningar kan du ringa till följande nummer: +358 3 615 600. Ett elektroniskt formulär ska dock alltid fyllas i. Utanför kontorstid ring: +358 50 5144 4560.