Ampikyy 50 mg

Beskrivning

Den aktiva substansen
hydrokortison

Ampikyy 50 mg-tabletter verkar på sådana ämnen i kroppen som ger inflammationer. Ampikyy 50 mg-tabletter lindrar smärta och känslan av värme, samt minskar rodnad och svullnad.

Ampikyy 50 mg-tabletter används som första hjälp vid reaktioner förorsakad av huggormsbett samt bi- och getingsting. Personer som blivit bitna av en huggorm ska fortsatt vårdas av läkare. Läkemedlet är inte avsett till långvarigt bruk och för vanliga allergisymptom.

Dosering

För vuxna och barn över 15 år: 3 tabletter.
För barn 0-5 år: 1 tablett.
För barn 5-15 år: 2 tabletter.

En engångsdos tas så snart som möjligt efter man har blivit biten/stucken med en liten mängd vätska.

Man ska undvika att ge annan vätska under en halvtimme, eftersom det kan förekomma illamående och kräkningar hos en del personer.

Läs bibacksedeln före användning.

Förpackningsstorlek

3 tabl.

Tillverkad i Finland.

 

Print Friendly, PDF & Email