Keto 25 mg filmdragerad tablett

Beskrivning

Den aktiva substansen
ketoprofen

KETO-tabletter används tillfälligt för värktillstånd såsom muskel- och ledsmärtor, huvudvärk, reumatisk värk, menstruationsmärtor eller tandvärk. KETO-tabletter innehåller ketoprofen som är ett anti-inflammatoriskt läkemedel som lindrar inflammation, smärta och feber.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder KETO-tabletter, speciellt om du tidigare har fått allergiska symptom eller förvärring av astma av andra anti-inflammatoriska läkemedel, har magsår, ett tillstånd som predisponerar gastrointestinal blödning, svår hjärt-, lever- eller njursvikt, du är gravid, ammar eller tar andra läkemedel. För långvarigt bruk som fortsätter över en vecka, inta endast enligt läkarens ordination.

Dosering

För vuxna och ungdomar över 12 år:
1 tablett vid behov 1-3 gånger om dygnet. Den maximala dosen (3 tabletter per dygn) får inte överskridas.

För barn under 12 år endast enligt läkarordination.

Läs bibacksedeln före användning.

Förpackningsstorlek

15 tabl.

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email