MacroBalans

0,00 

Beskrivning

MacroBalans innehåller makrogolpulver för behandling av en kort eller längre period av förstoppning hos vuxna och barn. Makrogol är säkert att använda: det är ett inert vattenabsorberande ämne som passerar genom tarmen utan att tas upp i kroppen.

När makrogol upplöses i ett glas vatten binder det bara det vatten som konsumeras och håller kvar det i tarmen. Makrogol absorberar inte någon vätska från kroppen eller tarmen. När vattenhalten och volymen i avföringen ökar i tarmen, mjuknar det upp hård avföring och lindrar avföring utan smärta.

MacroBalans är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Användning

Behandling av kortvarig förstoppning, varaktighet 14 dagar. Behandlingen kan upprepas vid behov. Läs noggrant bipacksedeln före användning.

Dosering

Vuxna och barn över 8 år:
1 påse pulver blandat med ett glas vatten (2 dl), juice, kallt kaffe eller te 1 – 2 gånger om dagen. Blanda lösningen väl och dricka den klara lösningen. Dosen kan tas när som helst på dygnet.

Om du är gravid eller ammar, använd endast enligt läkarens anvisningar.

Sammansättning

Makrogol 4000. Innehåller inga andra ingredienser.

Förpackningsstorlek

Påsar på 12 g x 20.

Behållare på 750 g med en sked på 6 g.

Tillverkad i Finland.

Ytterligare information

Förpackningar

Påse 12 g x 20, Behållare 750 g

Print Friendly, PDF & Email