Paramax Junior 250 mg tabletter

Beskrivning

Den aktiva substansen
paracetamol

PARAMAX-tabletter används tillfälligt för att sänka feber och för symptomatisk behandling av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskel- och ledvärk samt postoperativa smärtor. För barn under 3 år eller fortgående bruk endast enligt läkarens anvisning.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn använder Paramax Junior-tabletter, speciellt om barnet har nedsatt lever- eller njurfunktion samt om han/hon tar andra läkemedel.

Dosering

Barn 3-12 år: Doseringen för barn bestäms enligt vikten. Normal dos är 15 mg/kg högst 3 gånger om dygnet. Denna dos får ej överskridas utan läkarens ordination.

  • 17-25 kg: 1 PARAMAX Junior 250 mg tablett via munnen var 4-6 timme 1-3 gånger om dygnet.
  • 25-32 kg: 1-2 PARAMAX Junior 250 mg tabletter via munnen var 4-6 timme1-3 gånger om dygnet.

Läs bibacksedeln före användning.

Förpackningsstorlek

10 tabl.

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email