KATAPEKT ORAL LÖSNING

Beskrivning

De aktiva substanserna
kodeinfosfathemihydrat, guaifenesin, ammoniumklorid och timjamextrakt

Katapekt används för behandling av hosta. Det dämpar rethosta och löser det sega slemmet i luftvägarna.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Katapekt, speciellt om du har ultrasnabb metabolism av CYP2D6 enzym samt om du är gravid, ammar eller tar andra läkemedel. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 7 dagar eller om du mår sämre.

Dosering

Vuxna: 15 milliliter 3-4 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar:
15-17 år: 15 milliliter 3-4 gånger dagligen.
12-15 år: 10 milliliter 3-4 gånger dagligen.

Läs bibacksedeln före användning.

Förpackningsstorlek

150 ml

Tillverkad i Finland.

Print Friendly, PDF & Email