Rautabisglysinaatti imeytyy perinteisiä rautasuoloja paremmin

Elimistö säätelee raudan imeytymistä tarkasti ja ainoastaan noin kymmenesosa ravinnon raudasta lopulta imeytyy. Raudan saantisuositus hedelmällisessä iässä olevilla naisilla on korkea ja hankala saavuttaa. Vain 3 % 18–45-vuotiaista naisista saa rautaa suositusten mukaisesti ja alle 45-vuotiailla naisilla raudanpuutosta esiintyy paljon9. Raudanpuutosta korjataan rautalisällä ja raudan muoto vaikuttaa imeytymisen tehokkuuteen.

Eläinperäinen hemirauta (maksa, liha) imeytyy parhaimmillaan 35 kertaa tehokkaammin kuin kasviperäinen rauta. Eläinperäinen rauta on sitoutunut hemimolekyyliin ja imeytyy ohutsuolesta hemirautaa kuljettavan kanavan kautta.

Kasviperäinen rauta ei ole sitoutuneena hemimolekyyliin ja imeytyy siksi eläinperäistä rautaa heikommin ja vaihtelevammin. Kasviperäistä rautaa on sekä kahdenarvoista (Fe2+) että kolmenarvoista (Fe3+), joka täytyy imeytymistä varten ensin pelkistää mahalaukun happaman ympäristön ja ohutsuolen seinämän solujen toimesta kahdenarvoiseen (Fe2+) muotoon.

Miten Ferrodanin rautabisglysinaatti imeytyy?

Ferrodan Fe2+ 100 mg ja Ferrodan Fe2+ 50 mg -valmisteet sisältävät 100 mg ja 50 mg kasviperäistä rautabisglysinaattia. Ferrodanin sisältämä kahdenarvoinen (Fe2+) rauta on jo valmiiksi imeytyvässä muodossa. Rauta on sidottu bisglysinaattiin eli kahteen glysiini-aminohappoon. Ferrodan-tabletit ovat pitkävaikutteisia, eli ne liukenevat hitaasti ohutsuolen pH:ssa vapauttaen rautabisglysinaattia pikkuhiljaa kuuden tunnin ajan.

Rautabisglysinaatin tiedetään voivan imeytyä muutamilla eri mekanismeilla, vaikka rautabisglysinaatin kaikkia imeytymismekanismeja ei vielä tunneta. Ensisijaisessa imeytymisreitissä rautaioni liukenee eli irtoaa bisglysinaatista, jonka jälkeen se imeytyy ohutsuolen seinämän solun sisään rautaioneja kuljettavan kanavan kautta10.  Rautayhdisteen liukoisuus on tärkeä raudan imeytymistä parantava tekijä1. Rautabisglysinaatti on hyvin imeytyvä rauta, sillä se liukenee ohutsuolen pH:ssa yli 90 %:sesti, kun perinteiset rautasuolat liukenevat vain 6 %:sesti2. Rautabisglysinaatti nostikin eläinkokeessa veren hemoglobiinitasoa merkittävästi perinteistä rautasulfaattia paremmin7.

Rautabisglysinaatti voi mahdollisesti imeytyä myös pilkkoutuneita proteiineja kuljettavan kanavan läpi. Tällöin rautaionin ei tarvitsisi edes irrota bisglysinaatista imeytyäkseen, jolloin suoliston pH:n vaihtelut ja ruoan muut yhdisteet vaikuttavat vähemmän raudan imeytymiseen. Tarkkaa mekanismia tälle ei kuitenkaan tunneta ja aihetta on tutkittu vain vähän7

Pitkävaikutteinen tabletti on vatsaystävällisempi ja voi parantaa raudan imeytymistä

Rautalisät aiheuttavat yleisesti ummetusta, ripulia, pahoinvointia ja närästystä, koska rautaionit hapettuvat helposti ärsyttäen mahalaukun ja suoliston limakalvoja. Ferrodan-tabletista rauta kuitenkin vapautuu pieninä määrinä ja hitaasti pitkän ajan kuluessa, jolloin rautaionien aiheuttama ärsytys on vähäisempää. Vitabalansin kuluttajakyselyssä 68 % Ferrodan-valmisteiden käyttäjistä ei saanut valmisteesta lainkaan vatsavaivoja ja 90 % käyttäjistä suosittelee Ferrodania (kuluttajakysely, Vitabalans Oy, n= 1099 / 2020-10).

Hapen lisäksi vapaat rautaionit reagoivat herkästi myös ruoan sisältämien yhdisteiden kanssa muodostaen imeytymättömiä suoloja. Ferrodan-tableteista rautabisglysinaatti vapautuu vähän kerrallaan ja vasta saavuttuaan jo raudan imeytymisalueelle. Tällöin rautaioneilla ei ole niin runsaasti aikaa reagoida imeytymistä heikentävien yhdisteiden kanssa.

Rautavalmisteiden imeytymistä tunnetusti heikentää myös ohutsuolen seinämän solujen taipumus reagoida suuriin raudan kerta-annoksiin vähentämällä raudankuljetuskanavien määrää. Normaalisti tämä mekanismi suojelee elimistöä raudan yliannostukselta, mutta vaikeuttaa imeytymistä raudanpuutostilassa. Rautabisglysinaatti muotona näyttää vaikuttavan perinteisiä rautasuoloja vähemmän raudankuljetuskanavien määrään.10 Ja koska ohutsuolen seinämän solut reagoivat herkemmin suuriin kerta-annoksiin, voi rautaa hitaasti ja pieniä määriä kerralla vapauttava tabletti edistää raudan imeytymistä.

Heikentääkö ruoka rautabisglysinaatin imeytymistä?

Täysjyväviljatuotteiden sisältämät fytaatti-yhdisteet voivat ”kaapata” vapaan rautaionin itselleen ja sitä kautta heikentää rautaionien imeytymistä10. Erityisesti perinteisten rautasuolojen imeytymisen on havaittu heikentyvän täysjyväviljavalmisteiden kanssa yhtäaikaisesti nautittuna. Rautabisglysinaatin rakenne näyttää suojaavan rautaioneita fytaateilta ja siksi täysjyväviljavalmisteet eivät juurikaan vaikuta rautabisglysinaatin imeytymiseen.

Vaikka rautabisglysinaatin rakenne näyttää suojaavan rautaionia viljavalmisteilta, ei päätelmää ”ruoka ei vaikuta rautabisglysinaatin imeytymiseen” voi yleistää kaikkiin ruoka-aineisiin. Esimerkiksi maitotuotteiden sisältämät kalsiumyhdisteet heikentävät yhtä lailla rautabisglysinaatin, kuin muidenkin kasviperäisten rautojen, imeytymistä6.

C-vitamiini taas on ravintoaine, joka samanaikaisesti nautittuna parantaa kasviperäisen raudan imeytymistä6, ja Ferrodan-valmisteisiin onkin tämän vuoksi lisätty C-vitamiinia.

Loppujen lopuksi, ohutsuolen sisältö vaikuttaa rautabisglysinaatin hyödynnettävyyteen, joten valmiste kannattaa edelleen nauttia tyhjään vatsaan. Kuitenkin, jos rautabisglysinaatin nauttiminen tyhjään vatsaan on mahdotonta esimerkiksi vatsaärsytyksen takia, kannattaa se nauttia runsaasti C-vitamiinia ja niukasti kalsiumia sisältävän ruoka-aineen kanssa. Esimerkiksi maidoton hedelmä- tai marjasmoothie tai veteen tehty marjapuuro ovat hyviä vaihtoehtoja.

Rautavalmistetta käyttäessä kannattaa myös huomioida, että muut ravintolisät ja lääkeaineet voivat reagoida rautaionien kanssa haitaten imeytymistä. Ainakaan kalsiumia, sinkkiä ja kuparia sisältäviä ravintolisiä ei kannata nauttia samaan aikaan. Hyvä yleisohje on pitää vähintään kahden tunnin väli rautavalmisteen ja muiden ravintolisien sekä lääkkeiden ottamisen välillä.

Lähteet
  1. Bovell-Benjamin, A.C., Viteri,  F.E.,  Allen,  L.H..  Iron  absorption  from  ferrous  bisglycinate  and  ferric  trisglycinate  in  whole  maize  is  regulated  by  iron  status.  Am.  J.  Clin.  Nutr. 2000;71:1563-1569.
  2. Caetano-Silva ME, Cilla A, Bertoldo-Pacheco MT, Netto FM, Alegria A. Evaluation of in vitro iron bioavailability in free form and as whey peptide-iron complexes. J. Food Compos. Anal. 2018;68:95–100.
  3. García-Casal, M.N., Layrisse, M. The effect of change in pH on the solubility of iron bis-glycinate chelate and other iron compounds. Arch. Latinoam Nutr. 2001;51:35-36.
  4. Jeppsen, R.B. Toxicology  and  safety  of  ferrous  bisglycinate  chelate  and  other  iron  amino  acid chelates. Arch. Latinoam Nutr. 2001;51:26-34.
  5. Liao Z.C., Guan W.T., Chen F., Hou D.X., Wang C.X., Lv Y.T., Qiao H.Z., Chen J., Han J.H. Ferrous bisglycinate increased iron transportation through DMT1 and PepT1 in pig intestinal epithelial cells compared with ferrous sulphate. J. Anim. Feed Sci. 2014;23:153–159.
  6. M Olivares, F Pizarro, O Pineda, JJ Name, E Hertrampf, T Walter. Milk inhibits and ascorbic acid favors ferrous bis-glycine chelate bioavailability in humans. J Nutr. 1997;127(7):1407-11.
  7. R. Shi, D. Liu, J. Sun, Y. Jia, P. Zhang. Effect of replacing dietary FeSO4 with equal Fe-levelled iron glycine chelate on broiler chickens. Czech Journal of Animal Science 2015;60(5):233-239.
  8. Sun X, Sarteshnizi RA, Boachie RT, Okagu OD, Abioye RO, Neves RP, Ohanenye IC, Udenigwe CC. Peptide–Mineral Complexes: Understanding Their Chemical Interactions, Bioavailability, and Potential Application in Mitigating Micronutrient Deficiency. Foods 2020;9(10):1402
  9. Valsta L. Kaartinen N, Tapanainen H, Männistö S, Sääksjärvi K. Ravitsemus Suomessa – FinRavinto 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.
  10. Xiaonan Yu, Lingjun Chen, Haoxuan Ding, Yang Zhao, and Jie Feng. Iron Transport from Ferrous Bisglycinate and Ferrous Sulfate in DMT1-Knockout Human Intestinal Caco-2 Cells. Nutrients 2019;11(3): 485.